सोमवार, १२ डिसेंबर, २०११

३२ की बावळट?

परवा त्या मित्राशी बोलत होतो.
तो मित्र असा आहे, की "हापिसात जरा शान्यासारखं वागायचं.. " वगैरे त्याचं म्हणणं..
म्हणजे काय? तर असं....

आता चारपाच तरुण(वय वर्षं एव्हरेज ३०) कोपच्यात एकत्र आले, की काहीतरी फालतू बोलणारच! त्यात लाज वाटायचं काय आहे? फालतू म्हणजे,

कोणती पोरगी भारी आणि कोणती एडी.
कोण सरळमार्गी आणि कोणाची किती लफडी || धृ ||
 वगैरे...

आमच्या ह्या मित्राचे म्हणणे असे, की हापिसात हे शोभून दिसते का??
च्या मायाला म्हटलं. आपण जे करतो आहे, ते आपल्या वयाला शोभतं. नाहीतर उगाच पन्नाशीला आलास, आणि पोरीटोरी  पाहू लागलास, त्यांच्याबद्दल बोलू लागलास, तर हे जग तुला हिरवा म्हातारा म्हणेल. त्यामुळे आत्ताच काय ती  हिरवेगिरी करुन घे. आणि पन्नाशीला आलास, कि काय ते हरी हरी कर.
ज्या त्या वेळी जे ते करावे. काय?

माझ्या मते तरी सध्या मला ३२ म्हटलेले मला आवडेल. बावळट म्हटले जाण्यापेक्षा हे बरे !!!
कसें ???  ;-)