रविवार, २० मे, २००७

उगवत्या सुर्याचा देश : नैसर्गिक / भौगोलिक फरक - सारयाला सलाम !

Japan mhanala, ki lagech athavata te mhanaje "Sayonara".
Ajun thoda vichar kela ki nakki athavel te mhanaje "Ugawatya Suryacha Desh!!!"

Japanla alo, tevha (September) ithe Autumn chalu hota.
Autumn mhanaje Kouyou ( zadanchya pananche rang badalatat ) cha rangit khel.Bharatat (mi) kadhi na baghitalela.

Tevha far thandi hoti. suryast vhayacha sadharan 4:30 pm la!!!!
wataycha kasala ha ugawatya suryacha desh??
ha tar Budatya suryacha desh!!!
"Dupariche 4- 4:30 zalet." "chala, coffee piun yeu" mhanun baher padava tar andhar...
maranachi thandi. Paus ahech.(ha paus mhanaje Japani lokanchya rashila lagala ahe). Kadhihi padato. Pan padtana athavdabhar adhi ityhalya WEDHSHALEla sangun magach padato watata. Karan ithalya WEDHSHALEcha andaj, andaj nasatoch. Tasach hota.
Kay FIXING ahe kay mahit??? Pawsacha bhau mhanun wara nehemi hajar. Wat lagaychi nusati.

Mag kay 3 mahine roj sakali 9:18 chi pakadun shibuya la jaycha. ani ratri jevha kam sampel tevha khali man ghalun parat yaycha. (Mhanaje man muddam khali ghalavi lagat nahi, itakya pavsat, thandit, ani kamamulehi, apoaap khalich jate. )
Tyamule baher padalo ki andharach. Kasala surya ani kasala kay??

tevha sarkha wataycha "kasa honar ya deshacha kay mahit ? : ) "

Diwas palatat May mahina chalu zala.
jorat Un padayla lagala. Thandi/Pawsat ithe khup wara wahatat. Tarun manasannahi, "ata havet udato ka kay?" ashi bhiti watel evadha!!! tar asa he wara, je trasdayak wataycha tech ata chan watu lagala.

kahi divasanpurvi pahate pahate jag ali. Khup ukadayla lagala. Lakkha ujed padala hota. Chayla. aaj ushir zala ka kay mhanun ghadyal baghato tar kay? ghadyal 04:00 dakhawat hota!!!!!!!

Sakali 4 la suryoday!!!

Lahanpani wachala hota.. Eka deshat mhane "ratri" surya ugawato. Te tewha wachun nantar wisaralohi hoto. Ek secondat sara athawala.

Nisarga, bhugola, je kahi asel tyala Hats off!!!!!