शनिवार, १३ जून, २००९

काखेत कळसा...

※'सदर पोस्ट मधला मजकुर थोडासा "अलिश्ल " आहे' असे म्हटले गेल्यामुळे वाचकांनी नोंद घ्यावी आणि इच्छा(??!!) असेल तरच वाचा॥ (कृपया!!!)
अलिश्ल" लिहून त्रास देण्याची इच्छा वगैरे आज्याबात नाय.
मी आपलं थोडी गमजा म्हनून लिहिलं हाय....
कळावे, लोभ असावा.

एकदा ट्रेन (सब वे) मधुन चाललो होतो, तेव्हा अचानक ट्रेन मधे लावलेल्या एका जाहिरातीकडे लक्ष गेलं...
"हिकारी-गावका केश कर्तनालय"

खरं तर रोज एक तास त्या ट्रेन मधून प्रवास करताना बरेचदा तिकडे लक्ष जायचं...
एका सुंदर जपानी तरुणीचा "यो-कोसो" अर्थात "या-रावजी" टैप फोटो होता त्यावर.. (म्हनुनच)

परवा गर्दीत नेमकं त्या जाहिराती समोर उभं रहावं लागलं, आणि जाहिरात वाचायचा योग आला..

"कृपया आमचे येथे अतिशय सुंदर केस कापून मिळतील..."
"आमचे दर पुढील प्रमाणे:-"
ते दर बघितले, आणि उडालोच!

एका माणसाचे केस कापणे: - १२,००० जपानी येन(अंदाजे ५,००० रुपये)!!!
काय? पण बघितलं, तर फोटोत आजू बाजूला ३ बायका काढल्या होत्या...
आणि खाली लिहिलं होतं, तीन माणसांना, नाही, बायकांना ... १५,००० जपानी येन!
अरे? हे काय नाटक?

"आमी लय ल्हान पनाच्या मैत्रिनी हाय, आमी कालेजात जायलागल्यापासनं कदीबी एकटं एकटं केस कापाय गेलो नैती..." असा काहीसा मजकुर होता.. फोटोतल्या बायका लय खिदळत होत्या...

"टिपिकल जपानी वारिबिकी(डिस्काउंट स्कीम!)", मी म्हटलं...

बरोबर आहे.. बायकांचे केस लाम्ब असतात.. बरोबर आहे रेट...
आयला.... वेट!
लाम्ब असले म्हणुन काय सगळे कापतात का काय?" काय सम्बन्ध? एवढा कसला रेट?

"केस रंगवतात का काय?" नाही... जाहिरातीवर तसले काही रंगही दिसले नाहीत...

मग दिसलं, "आमच्या इथे केस न वाढण्याची एक वर्षाची गारंटी!"

आता मात्र हद्द झाली... केस कापून एक वर्ष न उगवावे म्हणुन कोण जातं का केस कापायला??

तेवढ्यात एक मला नं वाचता येणारी कांजी(जपानी चित्रलिपीतले अक्षर) दिसली..
घरी जाऊं अर्थ शोधू म्हटलं...

घरी येउन शोधून पाहिलं, शब्द होता:- "वाकी"

"वाकीगे 脇毛 【わきげ】 (noun) hair of the armpit"

आयला...

याला काय म्हणावं आता?

हा म्हणजे खरंच, "काखेत कळसा आणि गावाला वळसा" झाला राव....
आरा रारारा~