शनिवार, १४ जून, २००८

यात्रा भाग : २

अं? हे काय अचानक? भाग : २??

इथे वाचा : )
यात्रा भाग १

(यळगुड सेंटेड) दूध पिउन झालं आणि ब्यैग आमच्या गाडीत ठेवायला जाऊ लागलो...
"साहेब... मुम्बई आहे काय?? क्षशे रुपये... लगेच सुटणार..." इति :- एक ट्रैवल्सवाला....
"नाही.."
"साहेब, ३ शीट ना ? कमी करतो की!! लगेच सुटणार..."
"अरे सुट की मग, नाई यायचं सांगितलं ना एकदा ?", बाबा वैतागुन म्हणाले...
देशात पाउल ठेवल्या ठेवल्या मला परत पाठवायला पेटले होते लोक....

"गुलाबजाम" केले आहेत...
"कोफ्ता करी" केली आहे..रात्री लाईट काहीतरी करुया...

उदया सकाळी श्रीखंड.. ( दही तान्गून ठेवलंय.. )
रात्री मिसळ...
परवा मावशीकडे बोलावले आहे... " आमची आई !
"खा खा आणि खा....", दोन तीन दिवस असेच गेले... अर्थात मधे मधे "जा" होतंच...

बदलान्बद्दल मला जे कुतूहल आहे (म्हणजे ?? वाचा यात्रा भाग १ :p ) त्याबद्दल एक मोठा बदल म्हणजे आमच्या घरी ब्रौड़बैंड इंटरनेट आलं होतं!! "जिंकलायस भावा !!!"
तिथून जेव्हा ओ र कु आणि एक्सेस केलं तेव्हा कुठे चैन पडली...

"भारत स्वतंत्र झाला! स्वातंत्र्यपूर्व भारतात असणारी संस्थाने भारतात विलीन झाली..
"राजे महाराजे" वगैरे काही राहिले नाहित..."
कोण म्हणतं?? साधारण एक वर्षानंतर सुट्टीवर आलेला मी, स्वतंत्र भारतातला राजाच झालो होतो...

"अरे, तू कशाला.... तू बैस...."
"नको नको...."
"तो आता झोपलाय... नंतर या..."
"अरे खा रे... तिकडे कुठे मिळणार आहे??"

"काम ना धाम... नुसता आराम.. ", असा मी "रजेवर आलेला राजा" झालो होतो...
स्वातंत्र्यपूर्व भारतात जसे असंख्य राजे होते, तसे आजकालही रजेवर आलेले असंख्य राजे पहायला मिळतील..
कंपनीच्या कृपेने "यात्रा" स्वस्त झाल्याचा परिणाम... त्यामुळे आत्ताची ही कथा अशा सगळ्या राजांची आहे...

असाच एक राजा..कुठल्या एका संस्थानाचा...
असाच बोलता बोलता म्हणाला, सुट्टीवर गेलं की काही लोक उगाचच घरी येतात...."
"काही घरी बोलावतात..."
"दोन आठवडे काय ती सुट्टी.. त्यात कोणाकोणाला भेटायचं?"
"लोकांना कळत कसं नाही?" वगैरे ....
त्या राजाला त्यामागचं प्रेम, त्यामागची आपुलकी कळलीच नसावी..
"आपण विशेष काही न करता लोक आपल्याला घरी बोलावून चांगलं खायला प्यायला
देतात.. चांगलं कौतुक करतात... यात चिडायचंय कशाला??"

"अतिशय सुंदर साबूदाणा वडे!
कोल्हापुरी मिसळ!
जबर्‍या चिवडा (पार्सल, देश सोडताना म्हणून)!
मस्त शंकरपाळ्या !(पार्सल, देश सोडताना म्हणून)! "
असं सगळं चांगलं चांगलं खाताना आपल्या लहानपणीच्या चांगल्या चांगल्या आठवणी काढणारे चांगले असे किती लोक असतात? दुर्दैव महाराजांचं... "अय कंबखत तुला समजलंच नाही!"

बरंच विषयांतर झालं... मुळ विषय यात्रा होता... तर आत्तापर्यंत हजारदा (बर, १०० वेळा) केलेली "कोल्हापुर - पुणे यात्रा", ती परत करायची होती... काही कामं होती...

सकाळी सातची कोल्हापूर पुणे एशियाड पकडली.. गाडी रिकामीच होती. "डाव्या बाजूची मधली"( सर्वात सुरक्षित असते म्हणे! तर ती) शीट मिळाली..उजविकडची शीट पण रिकामीच होती.. सहज लक्ष गेलं तर त्याच्या खाली "कासव छाप" पडलेली होती..अर्धवट जळलेली.च्या मायला बंड्या... हे काय म्हणायचं?

रात्रीची गाडी.. झोप लागावी म्हणून लोक "वातावरण-निर्मिती" करतात... ऐकलं होतं..माझा एक मित्र झोप यावी म्हणून सर्दि वगैरे नसूनही आयोडेक्स लावतो.. असं काही असावं असा मी अंदाज केला...


गाडी सुरू झाली... थोडिशी झोप लागायला लागली होती. अचानक कानाजवळ घुंग-घुंग असा आवाज आला..."डास ?! " " एस टी मधे "डास ?!" "

देंग्यु, मलेरिया, टयफ़ाईड, प्लेग... सग्ळं एका सेकंदात आठवलं...

मोठे मोठे डास बघून थोडं चुकीचंच आठवलं, पण तरी काय...

आता डासांपासून वाराच वाचवेल असं वाटलं... "खिड़की खोलो, डास भगाव॥"

सेफ्टी बिगिन्स @होम म्हणत मी माझी खिड़की उघडायला गेलो तर मागच्या शीटवरचा कोणीतरी एकदम खाकरला...

"डास आहेत..खिड़की उघडुया म्हणजे जातील..."

"वाट" तो म्हणाला..

"तेच की... वाट आहे..."

"वाट यु सेड??"

"ओपन दी विंडो. मोस्किटो "

"ओह...वोके॥"

तेवढ्यात कंडक्टर आला.."काय साहेब? " "तुमच्या एशटीत डास?" मी मजेत म्हणालो..

वारं आलं आणि डास कुठे गेले...

अतीतला जाग आली... मस्त वडा पाव खाल्ला...

गाड़ी एकदम वेगात चालू होती त्यामुले परत झोप लागली...

अचानक घुंग घुंग आवाज आला...

मागच्या शीट वरून येत होता... तिथला "वाट" गायब होवून तिथे एक "नवतरुण" आला होता...

तोच गुणगुणत होता...

कंडक्टर परत आला... मगाशी मी चेष्टा केल्यापासून तो सारखा ये जा करत होता, आणि खुन्नस देत होता.

माझे तिकिटाचे उरलेले पैसेही त्याने दिले नव्हते...

उगाच बोललो वाटलं.. त्याची काय चुक म्हणा

गाडीतून उतरताना पैसे न मागता उतरलो..

"साहेब, पैसे.. गाडी धुवून घेतो काय..."

"सॉरी...पण चांगलं वाटतं काय?", मी...

"बरोबराय.. मीच सॉरी साहेब.." एका

एका पसिंजरला गाड़ी लागली बगा...

"बर, ठीक आहे..."

"गाड़ीत बसून" "गाड़ी लागणे जरा विचित्र आहे ना?

मला एकदम मी विमानात पहिल्यांदा बसलो ते आठवलं..

आपल्या शीटसमोर असलेल्या कप्प्यातुन आतली कागदी पिशवी मी बाहेर काढली होती..

नंतर समजलं, विमान "लागलं" तर "वापरायची" असते...

पुण्याला पोचलो आणि थेट मित्राच्या रूमवर ...वर्षभराने सगळे भेटणार आहेत..... आता सगळे कामावर गेले असतील पण "विद्या अर्जन" करणारे काही लोक होते! ते तरी भेटतील...

कुलुप ?? खोलीला कुलुप???

मग आठवलं... त्या लोकांनी रूम बदलली होती...आता ती मोठी बैग घेउन एक चौक पुढे त्यांच्या

घरी चालत जाणे आलं.. (क्रमशः )

शुक्रवार, ६ जून, २००८

चला.... नोमिकाई !

"तू मेरा भाई है॥"
"हिन्दी जापानी भाई भाई !!! "
"यू आर माई ब्रदर..."

ही वाकये हिन्दीत आहेत असं समजा, बाकी आजुबाजुला भरलेले जग दिसतीलच ...
काहीतरी कारण काढून परत एकदा फूलपात्र भरायाची आणि म्हणायचं "कान-पाय !"

नोमिकाई म्हणजे "आपली" दारू पार्टी!
कान-पाय म्हणजे "आपले" चिअर्स !!

दोन महीने झाले या प्रोजेक्टवर...
पहिल्या दिवसापासून म्यानेंजर म्हणत होता... माफ़ करा तुमचं "वेरुकामु" करायचंय हं ...
सारखं चालूच होतं...

शेवटी तो "दिनु" उजाड़ला आणि आम्हाला बोलावण आलं, "आज यायचं हं..."

नेहेमी १२-१२ पर्यंत काम करणारे हे जपानी, त्या दिवशी बरोब्बर ६.३० ला सगळे जमले...
सर्वांनी एका सुरात "जय जपान" म्हटलं, आणि पहिलं "कान-पाय" करण्यात आलं ...

"आपण जी "-साके" पितो, ती आपण पीत नसून, आपल्या मुखाद्वारे साक्षात भगवन प्राशन करत असतात!", अशी कल्पना जपानी पुराणात लिहिली आहे... बरं, पुराणात नसली, तरी त्यांच्याच जपानी पुस्तकात मी वाचली आहे.. त्यामुले "ओ-साके" आणि "वारुई" हे शब्द एका वाक्यात येऊ शकत नाहीत!
ओ-साके म्हणजे दारू ! आणि वारुई म्हणजे
वाईट ! पण या शब्दातला "साके" म्हणजे "दारू" साठीचा शब्द असून, "" हे "आदरार्थी" प्रिफिक्स आहे.. (प्रिफिक्स ला आपल्या मराठी मधे काय म्हणतात कोणीतरी सांगा मला, आणि माफ पण करा...) त्यामुले "आमच्या देशात दारू पीत नाहीत फारशी", असं सांगितलं, की "काहुन जी?" असं विचारलं जातं...

जपानमधे स्त्री-पुरूष असा भेदभाव अजिबात नाहीये... कधीकधी स्त्रीया पुरुषांना मागे टाकतानाही दिसतात...
परवाच आमच्या टीममधल्या एका ताईन्ना त्याच म्यानेंजर ने विचारलं, "काल लवकर गेल्ता घरला... काय पेशल पोग्राम होता का काय??(हाहा हाहा हसत)"
त्या : "तसं काई नाइ बगा... नेहेमी
सारकंच आपलं.. शालेतली एक मैतरिन आल्ती... तिच्याबर्बर आपलं जरा ओसाके नोमिनी इत्तेमाशिता...(प्यायला गेल्ते..) "
म्यानेंजर : मग काय फ्रेंच उइसुकी (म्हणजे आपली इसकी हो...)
वगैरे का काय?"
त्या : "नाय नाय.. काल आपली देशीच... (कोकसान:- देशात बनवलेली.. कोकू : देश आणि सान : बनलेली)"


तर वेरुकामु नोमिकाई साडेसहा ला चालू झाली आणि तासाभरात नुसते "कोकसान" चे नुसते पाट वाहू लागले..
आपल्याकडे जे जेवणात होतं ना:-
पंगत बसली आहे.. घरातली कर्ती सवर्ती बाई सगल्या आल्या गेल्याचं बघते आहे.. लोकांना आग्रह करते आहे.. "अहो घ्या हो... घरी काही नहीं आहे जेवण वगैरे आज... "
आजुबाजुचे लोक (उगाचच) "अहो
वाढा त्याला..त्याला आवडते !"
तो : "अहो नको, आधीच खुप बासुंदी पीली(/प्यायली) आहे..."
घाई घाई करून त्याला बासुंदी वाढली जाते..
सगले हसतात आणि परत "कान पाय" केलं जातं ..." सगळे खुश!

अरे? कान पाय?? बरोबर.. या सगल्यात "बासुंदी"च्या जागी "दारू" वाचा..
"कर्ती बाई" च्या ऐवजी एखादी (अति) पुढे पुढे करणारी बाई वाचा .. झालं .... बाकी सगलं तेच....जपान
मधे "सीनियर-जूनियर" वगैरे फार असतं.. सर्वसाधारण सीनियर "माज आणि फक्त माज" करतो...
सर्वसाधारण जूनियर नुसती "हांजी हांजी" करतो... आणि दोघे मिलून १२-१२ पर्यंत रात्रि जागवत बसतात..
शनिवारी पण शुक्किन अर्थात कंपनीत कामाला येणे करतात...
मैत्रीच वातावरण फारसं नसतं...
कम्युनिकेशन सहजसाध्य नसतं...


अशा वातावरणात गोष्टी पुढे तर सरकायला हव्यात? अशा वेळी उपयोगी पडते ती नोमिकाई !
एक दोन प्याले प्याले की सीनियर आणि जुनियर:-
"तू मेरा भाई मै तेरा भाई" होऊन जातं , आईस ब्रेक होतो आणि कम्युनिकेशन होऊन जातं..
नोमी च्या निमित्त्याने हे कम्युनिकेशन होतं, त्याला जपान मधे म्हणतात नोमीनिके-शन!!!


(क्रमशः नोमिकाई ची दूसरी बाजू :D )